Angelusgebed

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.Wees gegroet, Maria…Zie de Dienstmaagd des Heren,Mij geschiede naar Uw woord.Wees

Lees Meer »