Gebed voor de geestelijke communie

Download dit gebed als pdf

Heer Jezus Christus,

wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid.

Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen,

opdat wij zouden verrijkt worden door uw Goddelijke Genade.

Jezus, kom en leef in ons,

geef aan onze ziel een waar en levend geloof,

een diep vertrouwen,

een oprechte nederigheid,

door ons volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden.

Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt

door deze geestelijke communie.

Amen.