Gebedswake voor vrede in Rome met Paus Franciscus op vrijdag 27 oktober

Paus Franciscus heeft opgeroepen om op vrijdag 27 oktober 2023 te bidden en te vasten voor vrede. We hebben de gebedswake met Paus Franciscus live uitgezonden om 18u. Het gebedsmoment heeft plaatsgevonden in de Sint-Pietersbasiliek te Rome.

Lees hier het gebed van Paus Franciscus aan het einde van de gebedswake voor vrede:

Maria, kijk naar ons! We staan hier voor u. U bent onze Moeder en u kent onze strijd en onze pijn. Koningin van de Vrede, u lijdt met ons en voor ons, zoals u zoveel van uw kinderen ziet lijden onder de conflicten en oorlogen die onze wereld verscheuren.

Dit is een donker uur. Dit is een donker uur, Moeder. In dit donkere uur kijken we naar u en in het licht van uw aangezicht vertrouwen we onszelf en onze problemen toe aan uw Moederlijk Hart, dat onze zorgen en angsten kent. Hoe groot was je bezorgdheid toen er voor Jezus geen plaats was in de herberg! Hoe groot was je angst toen je haastig naar Egypte vluchtte omdat Herodes hem wilde doden! Hoe groot was je angst voordat je hem in de tempel vond! Toch, Moeder, te midden van deze beproevingen toonde je je kracht, je handelde moedig: je vertrouwde op God en beantwoordde bezorgdheid met tedere zorg, angst met liefde, angst met acceptatie. Moeder, u deed geen stap terug, maar op beslissende momenten nam u altijd initiatief: met haast bezocht u Elisabeth; op het bruiloftsfeest van Kana zorgde u voor het eerste wonder van Jezus; in de Bovenzaal hield u de discipelen bijeen. En toen op Golgotha een zwaard uw hart doorboorde, moeder, hield u door uw nederigheid en kracht de hoop van Pasen levend door de nacht van verdriet.

Nu, Moeder, neem opnieuw het initiatief voor ons, in deze tijden verscheurd door conflicten en verwoest door het vuur van wapens. Richt uw ogen van barmhartigheid op onze menselijke familie, die van het pad van de vrede is afgedwaald, Kaïn boven Abel heeft verkozen en het vermogen heeft verloren om elkaar te zien als broeders en zusters die in een gemeenschappelijk huis wonen. Doe voorbede voor onze wereld, die in zoveel onrust en groot gevaar verkeert. Leer ons het leven te koesteren en ervoor te zorgen – elk menselijk leven! – en de dwaasheid van oorlog af te wijzen, die dood zaait en de toekomst wegneemt.

Maria, hoe vaak bent u niet gekomen om aan te dringen op gebed en berouw. Toch hebben we, verstrikt in onze eigen behoeften en afgeleid door de dingen van deze wereld, ons doof gehouden voor uw oproep. In uw liefde voor ons laat u ons nooit in de steek, Moeder. Leid ons bij de hand. Leid ons bij de hand en breng ons tot bekering; help ons God weer op de eerste plaats te zetten. Help ons om de eenheid in de Kerk te bewaren en om ambachtslieden van gemeenschap te zijn in onze wereld. Laat ons opnieuw het belang beseffen van de rol die wij spelen; versterk ons gevoel van verantwoordelijkheid voor de zaak van vrede als mannen en vrouwen die geroepen zijn om te bidden, te aanbidden, voorbede te doen en genoegdoening te brengen voor de hele mensheid.

In ons eentje, Moeder, kunnen we niet slagen; zonder uw Zoon kunnen we niets doen. Maar u brengt ons terug naar Jezus, die onze Vrede is. Daarom, Moeder van God en onze Moeder, komen we voor u en zoeken we toevlucht tot uw Onbevlekt Hart. Moeder van barmhartigheid, wij vragen om barmhartigheid! Koningin van de Vrede, wij vragen om vrede! Raak de harten aan van hen die gevangen zitten door haat; bekeer hen die conflicten aanwakkeren en aanwakkeren. Droog de tranen van kinderen – op dit uur huilen er zovelen! – Wees aanwezig bij hen die oud en alleen zijn; versterk de gewonden en de zieken; bescherm hen die gedwongen zijn hun land en hun geliefden te verlaten; troost de bedroefden; wek nieuwe hoop.

Aan U vertrouwen we toe en wijden we ons leven en elke vezel van ons wezen, alles wat we bezitten en alles wat we zijn, voor altijd. Aan u wijden wij de Kerk, opdat zij in haar getuigenis van de liefde van Jezus voor de wereld een teken van harmonie en een instrument van vrede mag zijn. Aan u wijden wij onze wereld, aan u wijden wij vooral die landen en regio’s die in oorlog zijn.

Uw trouwe volk noemt u de dageraad van het heil; Moeder, geef dat sprankjes licht de donkere nacht van conflicten mogen verlichten. Inwoner van de Heilige Geest, inspireer de leiders van naties om wegen van vrede te zoeken. Koningin van alle volkeren, verzoen uw kinderen, verleid door het kwaad, verblind door macht en haat. U, die allen nabij bent, verklein onze afstanden. U, die medelijden hebt met iedereen, leer ons voor elkaar te zorgen. U, die de tedere liefde van de Heer openbaart, maakt ons getuigen van zijn troost en vrede. Moeder, Koningin van de Vrede, schenk in onze harten Gods geschenk van harmonie. Amen.

Gebed
Gebedswake voor vrede in Rome met Paus Franciscus op vrijdag 27 oktober
Loading
/