De duivel en Karl Marx

We zien in onze tijd her en der tekenen opduiken die erop wijzen dat communisme opnieuw een plaats tracht te veroveren in onze maatschappij. Reden

Lees Meer »

God in het vizier

Het atheïsme is flink in opmars in Europa. De toon is veranderd. God is de vijand! Hij moet uitgeroeid worden, tezamen met de grote godsdiensten,

Lees Meer »