Ignatius – P. Mark Rotsaert, S.J. – Godelieve – Raoul de Puydt

In deze aflevering stellen we opnieuw twee nieuwe boeken aan u voor en stappen we in de voetsporen van maar liefst twee heiligen.

In een eerste interview gaan we in gesprek met pater Mark Rotsaert, S.J. over de heilige Ignatius van Loyola en zijn spiritualiteit en uitgegeven bij Uitgeverij Averbode.

Ignatius van Loyola is de stichter van de Sociëteit van Jezus, beter bekend als de jezuïeten. Zwaar gewond bij de verdediging van de stad Pamplona wordt hij naar het ouderlijk huis in Loyola gebracht. Er begint een lange herstelperiode, hij leest een boek ‘het leven van Jezus’ en de trotse edelman bekeert zich tot een religieus.

Aan de hand van Ignatius’ belangrijkste geschriften brengt pater Mark Rotsaert de lezer op het spoor van de verschillende aspecten van Ignatius’ denken, mediteren en bidden. De belangrijkste bron zijn de ‘Geestelijke Oefeningen’, maar ook ‘Het verhaal van de pelgrim’ brengt verhalenderwijs opmerkelijke elementen aan. Het ‘Geestelijk Dagboek’ is een uitermate persoonlijke uitdrukking van wat de mysticus Ignatius in zijn relatie met God doorleefd heeft. Met de ‘Constituties’ komt er een verbreding: hoe kan Ignatius’ spiritualiteit de inspiratie worden van de concrete gemeenschap die hij samen met zijn gezellen heeft gesticht, de Sociëteit van Jezus? Hoe kan die bewogenheid het leven en werken van de jezuïeten inspireren en structureren? Ook teksten uit de stichtingsdocumenten en uit de brieven werpen een licht op Ignatius’ spiritualiteit.

In een tweede gesprek horen we meer over het leven van de heilige Godelieve van Gistel en over het kunstpatrimonium dat met de heilige van Gistel verbonden is. Dit boek werd uitgegeven bij Uitgeverij Halewijn.

Dat Godelieve van Gistel in Vlaanderen een bijzonder populaire volksheilige was, blijkt alleen al uit de naamgeving van de vele Lieves en Godelieves. Die populariteit zorgde ervoor dat haar levensgeschiedenis en ‘heiligenleven’ doorheen de eeuwen danig werd ‘verrijkt’ met extra wonderen en legenden.

In dit boek probeert auteur Raoul de Puydt op basis van de oorspronkelijke vita van Drogo haar te ontdoen van overvloedige franjes en plaatst haar in het Vlaanderen van de 11de eeuw. Samen met Marc Vansevenant verdiept hij zich vervolgens in de rijke iconografie zoals die terug te vinden is in de reliekschrijnen die voor haar zijn ontworpen. Niet minder dan 9 schrijnen, waarbij ‘vondsten’ uit Franse en Duitse collecties, weten ze te identificeren, te beschrijven en kunsthistorisch te duiden. Diverse kunst vormen van olieverfschilderijtjes over beeldhouwwerk en edelsmeedkunst komen daarbij aan bod.

In een afzonderlijke bijdrage zoomt Hans Gryspeert in op de Godelievetafel, die bewaard wordt in het Godelievemuseum van Gistel.

 

 

Radio Maria Podcast
Ignatius - P. Mark Rotsaert, S.J. - Godelieve - Raoul de Puydt
Loading
/

Een reactie achterlaten