H. Gregorius van Nyssa

De H. Gregorius van Nyssa leefde in de vierde eeuw en was de broer van de H. Basilius de Grote. Samen met H. Gregorius van Nazianze vormen zij de Cappadocische Vaders. De H. Basilius en hun zus Macrina zijn van grote invloed geweest op Gregorius van Nyssa. Hoewel hij eerst een wereldse carrière nastreefde werd hij al gauw aangetrokken tot het ascetische leven. Hij trok zich terug in de Pontusstreek waar zijn broer en Gregorius van Nazianze de grondslagen hadden gelegd voor het Oosterse monnikendom. Later werd hij door Basilius opgeroepen om bisschop te worden van Nyssa. Het belang van de Cappadocische vaders ligt in hun belangrijke rol in de verdediging van de ware leer omtrent de incarnatie van Christus en de triniteit, tegen de dwalingen van die tijd. Jezus is waarachtig God en waarachtig mens en er is slechts 1 God maar drie goddelijke personen. Gregorius zou als vooraanstaand figuur deelhebben aan het Concilie van Constsantinopel in 381.

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
H. Gregorius van Nyssa
Loading
/

Een reactie achterlaten