Exodus90: Dag 20

En Jahwe deed wat Mozes vroeg: de steekvliegen weken van Farao, van zijn hovelingen en van zijn volk. Niet een bleef er over.  Maar ook

Lees Meer »

Exodus90: Dag 19

Het is een serieuze uitdaging om als christelijke mannen te leven in de huidige cultuur. Velen van ons komen in de verleiding om de leugen

Lees Meer »

Exodus90: Dag 18

Toen zeiden de magiërs tot Farao: `Dit is de vinger van God!’ Maar Farao bleef halsstarrig, hij luisterde niet naar hen, zoals Jahwe tevoren gezegd

Lees Meer »

Magnificat90: Dag 18

Hij antwoordde hem: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste

Lees Meer »
Menu sluiten