‘De Blinkende Steen’ van Z. Jan van Ruusbroec VII

Intussen heeft Priester Paul Vanderstuyft al een hele reeks gebracht over de Zalige Jan van Ruusbroec en meer bepaald doorheen zijn werkje: “De Blinkende Steen” over de manier om binnen te treden in de christelijke contemplatie. We zijn nog lang niet aan het einde gekomen van wat hij ons allemaal te leren heeft tijdens onze ontdekkingstocht, maar geraken hier wel stilaan in de kern van zijn betoog.

Lees Meer »

‘De Blinkende Steen’ van Z. Jan van Ruusbroec II

Ook in deze uitzending gaat Priester Paul Vanderstuyft dieper in op het werk “De Blinkende Steen” van Jan van Ruusbroec. Dit werk biedt ons een sleutel aan om binnen te treden in de wereld van Ruusbroec. Priester Paul kiest fragment uit over “de volmaaktheid van de kinderen Gods”.

Lees Meer »