Over de eenheid zonder onderscheid en de goddelijke duisternis

In deze uitzending heeft priester Paul Vanderstuyt het aan de hand van de teksten van z. Jan van Ruusbroec over zuiverheid van de ziel en van God, over de eenheid zonder onderscheid zoals die bij andere mystiekers werd begrepen, alsook over de perfectie en de goddelijke duisternis, een duister licht, dat veel meer vermag dan we ooit zouden kunnen vermoeden.

Lees Meer »

Hulpmiddelen om mystieke teksten beter te begrijpen

Het is intussen wel duidelijk dat het geen eenvoudige zaak is om over het inwendig leven te spreken. Een leven dat verborgen is voor de uitwendige materialistische kant van het leven vraagt meer toeleg en woorden dan we wel denken om te helpen aanvoelen waar het precies over gaat. In de komende edities neemt priester Paul Vanderstuyft opnieuw enkele teksten van de Zalige Jan van Ruusbroec terhand. Teksten die ons moeten helpen om dieper door te dringen in specifieke woordenschat die Ruusbroec gebruikt, en daardoor een beter idee te krijgen van zijn denken rond de spirituele mens, en diens levensweg in deze wereld.

Lees Meer »

Een hulp om mystieke teksten beter te begrijpen

In deze uitzending staat priester Paul Vanderstuyft stil bij enkele bijzondere teksten en begrippen van Jan van Ruusbroec. Deze keer kiest hij voor teksten die ons zullen helpen om dieper door te dringen in specifieke woordenschat die Ruusbroec gebruikt, om daardoor een beter idee te krijgen van zijn denken rond de spirituele realiteit van de mens, in de loop van zijn/of/haar levensweg.

Lees Meer »

Bij de heiligen in de leer VI: We zullen elkaar nooit verlaten – Als de woorden niets meer zeggen

In deze zesde aflevering staat priester Paul met u stil bij twee thema’s: ten eerste dat we nu we God steeds dichter bij ons weten, we elkaar nooit meer willen verlaten; maar daarbij hoort ook soms de frustratie dat na verloop van tijd, de woorden plots niets meer schijnen te willen zeggen. We zouden dit als groeipijnen kunnen omschrijven. Momenten om onze volharding in het gebed, en onze vastberadenheid te tonen om met God verbonden te blijven

Lees Meer »

Bij de heiligen in de leer IV

Programma “Mystieke Lectuur” presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs voornamelijk over de intieme (gebeds)relatie met God; Pareltjes vanuit onze rijke

Lees Meer »

Bij de heiligen in de leer II

In deze reeks richt E.H. Paul Vanderstuyft zich specifiek op het innerlijk gebed. Hierbij baseert hij zich op het boekje ‘Bidden… Bij de heiligen in de leer’.

Lees Meer »

Bij de heiligen in de leer I

Vandaag start E.H. Paul Vanderstuyft een nieuwe serie, waarbij hij zich specifiek richt op het innerlijk gebed. Hierbij baseert hij zich op het boekje ‘Bidden… Bij de heiligen in de leer’.

Lees Meer »