Eusebius van Caesarea, eerste geschiedkundige van de Kerk

In deze uitzending zal het gaan over het leven en werk van Eusebius van Caesarea. Hij leefde op een kantelmoment in de geschiedenis van de Kerk. Hij werd geboren rondom 260 en stierf in 340 en leefde dus ten tijde van keizer Constantijn die met het edict van Milaan een einde maakte aan de christenvervolgingen.

Lees Meer »

Over de H. Augustinus

In deze uitzending zullen we het dan eindelijk hebben over de grote Kerkvader Sint Augustinus. Zijn indrukwekkende bekering, grote intelligentie, vurige ijver in de pastoraal

Lees Meer »

Origenes

In deze uitzending kan u luisteren naar een eerste deel over de grote Kerkvader Origenes. Hij is een van de meest originele denkers aller tijden

Lees Meer »

Tertullianus

In deze uitzending zullen we een theoloog bespreken die in de katholieke Kerk niet officieel erkend wordt als Kerkvader en dit is eigenlijk te wijten

Lees Meer »

H. Maximus de Belijder

In deze uitzending van de Kerkvaders maken we kennis met Maximus de Belijder. Hij werd rond 580 geboren in Constantinopel. Hij was monnik en theoloog. De naam Belijder kreeg hij omwille van het lijden dat hij heeft doorstaan omwille van zijn getuigenis in zijn geloof in Christus, waarachtig God en waarachtig mens.

Lees Meer »
Menu sluiten