Père Jean van de Abdij van Chevetogne

In deze uitzending kan u luisteren naar een gesprek met Père Jean Geysens, monnik in de abdij van Chevetogne. We mochten er te gast zijn naar aanleiding van de gebedsweek voor eenheid onder de christenen.

Lees Meer »

Vader Stefaan van de Russisch-Orthodoxe Kerk

In deze uitzending kan u luisteren naar een gesprek met vader Stefaan van de Russisch Orthodoxe Kerk. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van de gebedsweek voor eenheid onder de christenen. Vader Stefaan vertelt ons over de Orthodoxe Kerk en zijn persoonlijk geloof.

Lees Meer »

Godly Play

In deze uitzending naar aanleiding van de gebedsweek voor eenheid onder de christenen spreekt Katie Velghe over Godly Play. Een catechetische methode die haar oorsprong vindt in de Episcopaalse Kerk en aanslaat bij verschillende christelijke denominaties. Katie leerde de methode kennen in Engeland en heeft ze mee in België geïntroduceerd. Ze vertelt ons over de historiek, de methode zelf en haar persoonlijke ervaringen.

Lees Meer »

Johan Lorein van de Evangelische Gemeenschap

In deze bijzondere uitzending naar aanleiding van de Gebedsweek voor Eenheid onder de christenen kan u luisteren naar een geloofsgesprek met Johan Lorein. Hij is gehuwd, vader van twee kinderen en ook predikant binnen de evangelische gemeenschap in Leuven.

Lees Meer »

Prof. Peter De Mey over de Oecumene

In deze uitzending vertelt professor Peter De Mey ons over de oecumenische beweging en haar geschiedenis. Hij doceert Ecclesiologie en Oecumene aan de KU Leuven en is tevens voorzitter van de nationale commissie voor oecumene in België.

Lees Meer »

In gesprek met godgewijde Sarah-Immanuel

In deze uitzending gaan we in gesprek met Sarah-Immanuel Prové. Intussen meer dan 10 jaar geleden ontving zij de maagdenwijding. We blikken terug op haar roeping en de voorbije tien jaar van godgewijd leven.

Lees Meer »