view of vaticanJesus birthworld family rmcandlesradio maria headquartersmaria paintingpristersrosary and crosspope franciscovatican front viewmaria statuecandles and crucifixradio maria mixerrosary and bible
In het nieuws
07/01/2019 - 00:00

LITURGISCHE KALENDER 7 JANUARI

Dagelijks Woord

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: “Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.” Mt 4, 17


Liturgische kalender

Lezingen van de dag

Heiligen van de dag

06/01/2019 - 00:00

LITURGISCHE KALENDER 6 JANUARI

Dagelijks Woord

Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neer vallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. Mt 2, 10-11


Liturgische kalender

Lezingen van de dag

Heiligen van de dag

05/01/2019 - 10:00

Zondag 6 januari op Radio Maria

07u30: Bijbellezing
08u50: De rots in de branding met Jos Decock
10u00: Eucharistie vanuit de kapel van de gemeenschap van de Zusters van Liefde te Kortemark
13u00: Het Inzicht met Marleen Caers
14u15: Muziek
15u00: Uur van Barmhartigheid
17u30: De week van Radio Maria met Nele
18u30: Religieuze Poëzie met E.H. Dirk Van der Linden
20u00: Klassiekuur met Marc en Marie-Christine Van Hoorick
21u30: Completen

05/01/2019 - 00:00

LITURGISCHE KALENDER 5 JANUARI

Dagelijks Woord

Jezus antwoordde: “Omdat Ik u zei dat Ik u onder de vijgenboom zag, gelooft ge? Gij zult grotere dingen zien dan deze.” En hij voegde er aan toe: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in dienst van de Mensenzoon.” Joh 1, 50-51


Liturgische kalender

Lezingen van de dag

Heiligen van de dag

In de Kijker