In het nieuws
06/10/2015 - 19:54

Morgen, woensdag 7 oktober - In de kijker!

Morgen, woensdag 07/10 in de kijker!

* 10u30 - Radio Maria telefoneert

* 11u30 - Het Woord spreekt

* 13u00 - Kathovisie - The Mission

* 14u15 - Verhalen van Sint-Jozef

* 17u15 - Nonkel Pater achterna

06/10/2015 - 08:59

Dagelijks Woord - 6 oktober 2015

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.

Mt 5, 8

05/10/2015 - 19:19

De Rots in de Branding Extra uitgave Dinsdag om 10u30.

In het licht van de komende Gezinssynode in Rome zenden we de zes uitzendingen terug uit over het grote interview die Paus Franciscus toeliet aan de jezuïetenpater Spadaro. Het geeft duidelijk de ideeën en werkwijze weer van onze paus.

Slotdeel 6.

Thema’s:

" Vaticaan II is een herlezing geweest van het Evangelie ….De vruchten zijn enorm".

" Er zijn secundaire kerkelijke normen en voorschriften, die ooit werkzaam en efficiënt waren, maar die nu aan waarde en betekenis hebben verloren".

" Je kunt er immers toe verleid worden God te zoeken in het verleden of in de toekomst.God is aanwezig in het verleden in de sporen die Hij nalaat…en in de toekomst als een belofte. Maar God is ook concreet. Hij is nu. Daarom helpt klagen nooit, maar dan ook nooit, om Hem te vinden".

" Mijn voorkeur gaat uit naar de avondaanbidding ".

Nemen we alleszins voor om dagelijks te bidden voor de gezinssynode. Moge de paus, de bisschoppen en alle deelnemers heel open staan voor de werking van de heilige Geest, die er steeds over waakt wat Jezus ons beloofde toen Hij zei aan Petrus: Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

Deze reeks wordt hernomen elke avond om 22u30 vanaf maandag 28 september.

05/10/2015 - 19:15

Morgen, dinsdag 6 oktober - In de kijker!

Morgen, dinsdag 05/10 in de kijker!

* 10u30 - De rots in de branding

* 11u30 - Het Woord spreekt

* 13u00 - Biofides

* 14u15 - Radio Vaticaan de Bisschoppensynode over het gezin

* 18u15 - Kathovisie

05/10/2015 - 15:53

Woensdag 13u: Kathovisie!

Woensdag kan u opnieuw luisteren naar een nieuwe aflevering van het filmprogramma op Radio Maria: Kathovisie!

De film die Marianne zal bespreken is 'The Mission'. Het zal zeker de moeite waard zijn, alleen al voor de prachtige muziek die gecomponeerd werd door Ennio Morricone!

04/10/2015 - 22:02

Mgr. De Kesel spreekt over solidariteitsbezoek Irak

Maandag om 10u30 -in het programma geloofsgetuigen- brengt Monseigneur De Kesel verslag uit van de solidariteitsreis die drie Belgische bisschoppen brachten aan de vluchtelingen in Irak! Herhaling woensdag om 18u15.

In de Kijker
Radio Maria luisteren in de Verenigde Staten

Luister naar Radio Maria per telefoon vanuit de Verenigde Staten.

Gloednieuwe app voor IOS (Apple), Android en Windows!!!

Ontdek hier snel hoe u overal naar Radio Maria kan luisteren, waar u ook bent! En niet enkel naar België maar ook naar alle andere stations over de hele wereld! Ontdek verschillende talen, culturen, liederen, web-, Facebook-, en Twitter-pagina's en zo veel meer! Vind in dit artikel ook de links om deze app te downloaden!