Radio Maria wenst iedereen een zeer fijne vakantie!
We bidden voor een gezegende, rustvolle en mooie vakantie voor allen.
5 jaar 'Laudato Si'!
We blijven bidden voor allen die zich inzetten voor de verzorging van de zieken en de bescherming van de zwaksten
Moge de Heer jullie zegenen!
Previous
Next

Tips van de dag

  • Iedere dag op Radio Maria: eucharistieviering om 9u. (op zondag om 10u.)

Bijbelvers

Wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, komt er beslist niet in.
Ps 33, 21

Getuigenis

"Ik luisterde naar Radio Maria in een periode van ziekte, via mijn PC. Het is zo goed de Heilige Mis te horen en mee te kunnen bidden. Ook het getijdengebed. Ik luister ook graag naar het heiligenverhaal en het Woord spreekt!"

Philippe

Menu sluiten