In het nieuws
23/10/2016 - 07:08

Dagelijks Woord - 23 oktober 2016

Tijdens het Jaar van de Barmhartigheid ontvangen we elke dag een woord uit de Heilige Schrift. Dit is het Woord voor vandaag:

"Wie zijn zonden bedekt, zal geen voorspoed kennen, maar wie ze belijdt en ze nalaat, zal barmhartigheid ondervinden." Spreuken 28:13

22/10/2016 - 07:13

Dagelijks Woord - 22 oktober 2016

Tijdens het Jaar van de Barmhartigheid ontvangen we elke dag een woord uit de Heilige Schrift. Dit is het Woord voor vandaag:

"Daarom, o God, onze grote en machtige en ontzagwekkende God, die uw verbond en uw barmhartigheid trouw blijft, onderschat toch niet de beproevingen die wij, onze koningen en prinsen, onze priesters en profeten, onze voorvaderen en heel uw volk, ondervonden vanaf de dagen van de koningen van Assur tot op de dag van vandaag." Nehemiah 9:32

22/10/2016 - 07:00

Vandaag gedenken we de H. Paus Johannes Paulus II

Carolus Jozef Wojtyla werd in 1920 in Wadowice in Polen geboren. Na zijn priesterwijding en theologiestudie in Rome keerde hij terug naar zijn vaderland en vervulde verschillende pastorale en academische taken.

Na eerst hulpbisschop van Krakau te zijn geweest, werd hij in 1964 benoemd tot aartsbisschop en nam hij deel aan het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. Hij werd tot paus verkozen op 16 oktober 1978 en nam de naam Johannes Paulus II aan.

Zijn buitengewone apostolische ijver, in het bijzonder voor gezinnen, jongeren en zieken, bracht hem ertoe wereldwijd talloze bezoeken af te leggen aan het Godsvolk. Tot de vele vruchten, die hij de Kerk als erfenis naliet, behoren vooral zijn zeer rijke uitingen van het Leergezag, alsook de promulgatie van de Catechismus van de Katholieke Kerk en van het Wetboek van Canoniek Recht, zowel voor de Latijnse Kerk als voor de Oosterse Kerken. Hij stierf godvruchtig in de Heer te Rome op 2 april 2005, op de vooravond van de tweede zondag van Pasen, de zondag van de goddelijke barmhartigheid.

21/10/2016 - 07:22

Dagelijks Woord - 21 oktober 2016

Tijdens het Jaar van de Barmhartigheid ontvangen we elke dag een woord uit de Heilige Schrift. Dit is het Woord voor vandaag:

"Liefde en trouw behoeden een koning en zijn troon wordt gestut door barmhartigheid." Spreuken 20:28

20/10/2016 - 07:10

Dagelijks Woord - 20 oktober 2016

Tijdens het Jaar van de Barmhartigheid ontvangen we elke dag een woord uit de Heilige Schrift. Dit is het Woord voor vandaag:

"Maar in uw grote barmhartigheid vernietigde U hen niet en liet U hen niet in de steek, want U bent een genadige en barmhartige God." Nehemiah 9:31

19/10/2016 - 18:24

De Rots in de Branding Donderdag 20 oktober 2016 10u30

Interview in de studio met journalist,historicus en professor Jan De Volder.

Hij is co-titularis van de Cusanus Leerstoel "Religie, conflict en vrede" aan de Katholieke Universiteit van Leuven met onderzoek op de rol van kerken en godsdiensten in oorlogstijd, interreligieuze dialoog, conflictresolutie en conflictpreventie. Hij is tevens zeer actief in de gemeenschap van Sant’Egidio.

Hij bezocht ter plaatse de slachtoffers, de parochianen, de moslimgemeenschap en schreef er een boek over, die eind oktober in het Nederlands zal verschijnen bij uitgeverij Halewijn.

Aangrijpende getuigenissen!

Herhalingen:

Zondag om 8u50 en maandag om 20u .

In de Kijker
Mariathon in november 2016!

Op 16 en 17 november zal Radio Maria opnieuw een Mariathon houden voor de noden van uw Radio!

40uur lang aanbidding bij Radio Maria

Op 16 en 17 november zal Radio Maria opnieuw een Mariathon houden voor de noden van uw Radio! Naast de aangepaste programmatie wensen we ook 40-uur lang aanbidding te houden.

Jaar van de Barmhartigheid

Gebed van paus Franciscus voor het Jaar van de Barmhartigheid