Klik hier indien u Radio Maria wilt blijven ondersteunen, en Radio Maria wilt bemoedigen in haar missie en verkondiging
view of vaticanJesus birthworld family rmcandlesradio maria headquartersmaria paintingpristersrosary and crosspope franciscovatican front viewmaria statuecandles and crucifixradio maria mixerrosary and bible
In het nieuws
22/02/2018 - 10:00

Klassiekuur

Klassiekuur donderdag 22 februari om 13u tot 14u15:
Aan bod komen gekende en minder gekende componisten in de thema’s :
* Feestdag van Sint Petrus Stoel of Cathedra van de
H. Apostel Petrus.
* 40-dagentijd.
* Wintertijd.
* Prachtig Concerto voor harp.
Veel luisterplezier!

22/02/2018 - 06:06

Dagelijks Woord - 22 februari 2018

Gij God, hebt mijn geloften verstaan, die uw naam vrezen wilt Gij verhoren. Ps 61,6

22/02/2018 - 06:02

St. Petrus' Stoel (Feest)

Vandaag vieren we het feest van St. Petrus' Stoel (Feest)
Het feest van de cathedra van Petrus werd reeds sedert de 4e eeuw te Rome op deze dag gevierd en wel met de bedoeling getuigenis af te leggen van de eenheid van de Kerk die op hem als Apostel gegrondvest is. (Het is dus de gedenkdag van de apostolische oorsprong van de zetel of het ambt van de bisschop van Rome).

21/02/2018 - 17:57

De Rots in de Branding Donderdag 22 februari 2018 10u30

Een driedelige reeks met als thema:De Gender-theorie.

Deel 1:

Journaliste Marguerite Peeters: "In werkelijkheid is de westerse cultuur de laatste eeuwen door een revolutie gegaan die sedert een vijftigtal jaren dramatisch werd versneld en waarvan deze gender-theorie het logische uitvloeisel is. Het is de vrucht van een lang proces van secularisatie dat progressief geleid heeft tot de culturele dood van de vader, van de moeder, van de echtgenote. En dit proces gaat steeds verder."

Herhalingen:

Zondag om 8u50 en maandag om 20u .

21/02/2018 - 08:49

Dagelijks Woord - 21 februari 2018

De engel des Heren strijkt neder, legt zijn wacht rondom wie God vrezen. Ps 34,8

21/02/2018 - 06:01

H. Petrus Damiani bisschop en kerkleraar (gedachtenis)

Vandaag vieren we het feest van de H. Petrus Damiani
bisschop en kerkleraar (gedachtenis)
Petrus Damiani werd in 1007 te Ravenna geboren. Na voltooiing van zijn studies wijdde hij zich gedurende korte tijd aan het onderwijs, waarna hij zich terugtrok in de eenzaamheid en zich aansloot bij de kluizenaarsgemeenschap (Camaldulenzen) van Fonte Avellana. Tot prior gekozen, bevorderde hij krachtig het religieuze leven. In de rampzalige omstandigheden waarin zich de Kerk van zijn tijd zich bevond, stond hij de pausen met raad en daad ter zijde; meermalen trad hij op als hun legaat. Ook door zijn geschriften droeg hij veel bij tot de verbetering van de toestanden in de Kerk. Door Stefanus IX werd hij gebenoemd tot kardinaal-bisschop van Ostia. Reeds onmiddelijk na zijn dood werd hij als heilige vereerd.

In de Kijker
Vastenboodschap van Paus Franciscus

"Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen” (Mat. 24, 12)
Geliefde broeders en zusters, Het Pasen van de Heer nadert weer! Om ons hierop voor te bereiden biedt de Voorzienigheid van God ons de Veertigdagentijd aan,“het sacramentele teken van onze bekering”1.