Slider

Tips van de dag

  • 9u50: Catechismus over 'Bijbelse vrouwen' door pater Gabriël
  • 10u30: 'De rots in de branding' -Overwegingen over het bezoek van de heilige Franciscus van Assisi aan Sultan Al Malik-al-Khamil in 1219
  • 13u: Klassiekuur - Henry Purcell in de schijnwerper
  • 14u15: De Kerkvaders over de heilige Hiëronymus
  • 20u: Religieuze poëzie met pr. Dirk Vanderlinden

Bijbelvers

"Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt naderbij"
Joh 18,37

Getuigenis

"Vrijdag kwam het mooie Maria-radioke aan en ik heb er al van genoten: welk een genade wanneer we door moeheid soms zelf niet tot bidden komen. Moge vele mensen dit ontdekken.... ik zal er over spreken in mijn huisbezoeken. Dankbare groeten!"

Zuster Koen

Radio Maria vzw  ∼ Sint Reneldisplein 23 ∼ 3001 Leuven ∼ ondernemingsnummer 0833.066.979

Copyright 2019 – Radio Maria vzw

Menu sluiten