view of vaticanJesus birthworld family rmcandlesradio maria headquartersmaria paintingpristersrosary and crosspope franciscovatican front viewmaria statuecandles and crucifixradio maria mixerrosary and bible
In het nieuws
20/04/2018 - 05:17

LITURGISCHE KALENDER 20 APRIL

Dagelijks Woord

“Hij viel ter aarde en hoorde een stem die hem zei: 'Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?' Hij sprak: 'Wie zijt gij, Heer?' Hij antwoordde: 'Ik ben Jezus, die gij vervolgt." Hand.9,4


Lezingen van de dag

19/04/2018 - 05:00

LITURGISCHE KALENDER 19 APRIL

Dagelijks Woord

“Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neerge­daald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld." Joh. 6,51


Lezingen van de dag

18/04/2018 - 18:00

De Rots in de Branding Donderdag 19 april 2018 om 10u30

Naar aanleiding van roepingenzondag, de vierde zondag na Pasen, kunnen jullie luisteren naar een interview met Pater Peter Willi fso over roepingen tot het godgewijde leven.

Zijn jarenlange ervaring met het begeleiden van jongeren, seminaristen , priesters, zusters en gezinnen deelt hij met onze luisteraars door middel van concrete tips en mooie voorbeelden.

Deel 1:

Wat is roeping ? Hoe een roeping herkennen? Roept God vandaag minder?

Herhalingen:

Zondag om 8u50 en maandag om 20u .

18/04/2018 - 14:03

Het archief - Donderdag 19 april 17u30

In deze aflevering gaan we terug naar het jaar 1609, het jaar waarin de eerste steen werd gelegd van de basiliek van Scherpenheuvel.

Het Archief geeft u als luisteraar zoals steeds de mogelijkheid u onder te dompelen in een bepaalde tijdsgeest. Iedere aflevering wordt er willekeurig een jaartal uitgekozen en dit jaartal wordt de leidraad om kennis te maken met de gebeurtenissen in dat specifieke jaar in de wereld, in het Rome van die tijd alsook in onze streken en de Kerk in onze streken. Vier lagen van geschiedenis die samen met u verkend worden.

In de Kijker
Live lofprijzing bij Radio Maria!

Op de laatste dag van onze Mariathon voor de opstart van Radio Maria in India kan u bij Radio Maria terecht voor een lofprijzing concert met Lars Gerfen! Hij komt er ook zijn nieuwe album 'Laat nou gaan' voorstellen. Alles is natuurlijk live te volgen op Radio Maria! Na de lofprijzing/concert is er tijd voor een drankje en om even te babbelen terwijl de Mariathon afgesloten wordt op de radio.