Over de Clericus Cup, de Clergéronne en de Notre-Dame in Parijs

Diaken Stijn Vanhee getuigt over zijn deelname aan de ‘Clericus Cup’ in Rome en priester Chris Butaye aan de ‘Clergéronne’ in Bretagne.

We sluiten af met de getuigenis van de aalmoezenier van de brandweer van Parijs, Pater Jean-Marc Fournier, n.a.v. de brand in de Notre-Dame.

Geef een reactie

Menu sluiten