O Maria die daar staat… – Guido Gezelle

Herbeluister mariale gedichten van Guido Gezelle aan het einde van de meimaand. Eerwaarde Heer Van der Linden bespreekt mooie gedichten ter ere van onze Hemelse Moeder, waaronder het bekende: O Maria die daar staat…

O Maria, die daar staat,
gij zijt goed en ik ben kwaad:
wilt gij mijne arme ziele gedenken
‘k zal u een Ave Maria schenken.

Geef een reactie

Menu sluiten