De Ware Godsvrucht volgens H. Grignion de Montfort

Deze uitzending vormt de laatste in de reeks over de nederigheid. Nederigheid is de ware gezindheid van God, en als we daarin delen, zoals Jezus en Maria, word je een vreugdevolle mens. Diane Kets heeft het over de Ware Godsvrucht volgens de H. Louis-Marie Grignon de Montfort.

Lees Meer »

De nederigheid van Maria

In deze uitzending heeft Diane Kets het over de nederigheid van Maria. Diane laat zich hierbij leiden door De Ware Godsvrucht, de Kantieken, De Liefde tot de Eeuwige Wijsheid en het Mariageheim- allemaal geschriften van de H. Louis-Marie Grignion de Montfort.

Lees Meer »

De nederigheid van God

In de reeks over de nederigheid heeft Diane Kets het in deze uitzending over de nederigheid van God.  Anders dan wijzelf vaak denken, ziet de Bijbelse traditie God niet als een hoogverheven instantie ver verheven boven onze werkelijkheid, maar als een Aanwezigheid te midden van het leven. Een Aanwezigheid die verzoening en vrede schept waar concurrentie, chaos en strijd verdeeldheid brengen.

Lees Meer »

Jezus, ontferm U over mij

In deze uitzending heeft Diane Kets het verder over het Jezus gebed. Ze heeft het over bidden als een oefening in nederigheid. Eenvoudig gebed, eenvoudig als een Hostie- zo simpel en zo vol tegelijk. Hoe kunnen we komen tot het voortdurend gebed, zodat we nooit de lijn met de Hemel verbreken? Het Jezusgebed is een eenvoudige vorm van gebed die de inwoning van het Rijk Gods, van God in ons mogelijk maakt.

Lees Meer »
Menu sluiten