Symbolum van het Geloof: aflevering 9

‘Neergedaald ter helle, derde dag verrezen uit de doden’