Radio Maria podcast

Evangelie volgens Lucas – 9:1-62

Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.

 • 1 – 5, Uitzending der twaalven
 • 6 – 9, Heródes en Johannes
 • 10 – 11, De twaalven wedergekeerd
 • 12 – 17, De wonderbare spijziging
 • 18 – 20, Belijdenis van Petrus
 • 21 – 27, Eerste aankondiging van het lijden
 • 28 – 36, De verheerlijking
 • 37 – 42, Genezing van een maanzieken knaap
 • 43 – 45, Tweede aankondiging van het lijden
 • 46 – 56, De grootste in het koninkrijk der hemelen
 • 57 – 62, Hoe men Jezus moet volgen
Radio Maria Podcast
Evangelie volgens Lucas - 9:1-62
/
Radio Maria vzw  ∼ Sint Reneldisplein 23 ∼ 3001 Leuven ∼ ondernemingsnummer 0833.066.979

Copyright 2019 – Radio Maria vzw