Radio Maria podcast

Evangelie volgens Lucas – 8:1-56

Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.

  • 1 – 3, De vrouwen, die Jezus volgden
  • 4 – 15, Gelijkenis van het zaad
  • 16 – 18, Gelijkenis van de kaars
  • 19 – 21, Familie van Jezus
  • 22 – 25, Jezus stilt den storm
  • 26 – 39, De bezetene van Gadara
  • 40 – 56, Het dochtertje van Jaïrus opgewekt. De kranke vrouw
Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Evangelie volgens Lucas - 8:1-56
/
Radio Maria vzw  ∼ Sint Reneldisplein 23 ∼ 3001 Leuven ∼ ondernemingsnummer 0833.066.979

Copyright 2019 – Radio Maria vzw