Evangelie volgens Lucas – 7:1-50

Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 10, De hoofdman te Kapérnaüm 11 – 17, De jongeling te Naïn opgewekt 18 – 35, Boodschap van Johannes den Doper 36 – 50, Jezus gezalfd door een zondares