Radio Maria podcast

Evangelie volgens Lucas – 7:1-50

Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.

  • 1 – 10, De hoofdman te Kapérnaüm
  • 11 – 17, De jongeling te Naïn opgewekt
  • 18 – 35, Boodschap van Johannes den Doper
  • 36 – 50, Jezus gezalfd door een zondares
Radio Maria Podcast
Evangelie volgens Lucas - 7:1-50
/
Radio Maria vzw  ∼ Sint Reneldisplein 23 ∼ 3001 Leuven ∼ ondernemingsnummer 0833.066.979

Copyright 2019 – Radio Maria vzw