Radio Maria podcast

Evangelie volgens Lucas – 4:1-44

Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.

  • 1 – 15, Verzoeking van Jezus in de woestijn
  • 16 – 32, Jezus te Názareth veracht
  • 33 – 37, Een bezetene genezen
  • 38 – 41, In het huis van Petrus
  • 42 – 44, Door Galiléa
Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Evangelie volgens Lucas - 4:1-44
/
Radio Maria vzw  ∼ Sint Reneldisplein 23 ∼ 3001 Leuven ∼ ondernemingsnummer 0833.066.979

Copyright 2019 – Radio Maria vzw