Radio Maria podcast

Evangelie volgens Lucas – 23:1-56

Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.

  • 1 – 7, Jezus voor Pilatus
  • 8 – 12, Jezus voor Heródes
  • 13 – 25, Bar-abbas losgelaten
  • 26 – 32, Jezus op weg naar Golgotha
  • 33 – 43, De kruisiging
  • 44 – 48, Jezus’ dood
  • 49 – 56, De begrafenis
Radio Maria Podcast
Evangelie volgens Lucas - 23:1-56
/
Radio Maria vzw  ∼ Sint Reneldisplein 23 ∼ 3001 Leuven ∼ ondernemingsnummer 0833.066.979

Copyright 2019 – Radio Maria vzw