Radio Maria podcast

Evangelie volgens Lucas – 22:1-71

Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.

 • 1 – 2, Tot Jezus’ dood besloten
 • 3 – 6, Het verraad van Judas
 • 7 – 13, Het laatste Paasfeest
 • 14 – 23, Het Heilig Avondmaal
 • 24 – 30, De ware eer
 • 31 – 34, Petrus gewaarschuwd
 • 35 – 38, De twee zwaarden
 • 39 – 46, Jezus in Gethsémané
 • 47 – 53, Gevangenneming van Jezus
 • 54 – 62, Verloochening van Petrus
 • 63 – 71, Jezus voor het Sanhedrin
Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Evangelie volgens Lucas - 22:1-71
/
Radio Maria vzw  ∼ Sint Reneldisplein 23 ∼ 3001 Leuven ∼ ondernemingsnummer 0833.066.979

Copyright 2019 – Radio Maria vzw