Radio Maria podcast

Evangelie volgens Lucas – 19:1-48

Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.

  • 1 – 10, Jezus en Zachéüs
  • 11 – 27, Gelijkenis der tien ponden
  • 28 – 44, Jezus’ intocht in Jeruzalem
  • 45 – 48, De tempelreiniging
Radio Maria Podcast
Evangelie volgens Lucas - 19:1-48
/
Radio Maria vzw  ∼ Sint Reneldisplein 23 ∼ 3001 Leuven ∼ ondernemingsnummer 0833.066.979

Copyright 2019 – Radio Maria vzw