Radio Maria podcast

Evangelie volgens Lucas – 18:1-43

Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.

  • 1 – 8, De onrechtvaardige rechter
  • 9 – 14, De farizeeër en de tollenaar
  • 15 – 17, Jezus zegent de kinderkens
  • 18 – 30, De rijke jongeling
  • 31 – 34, Laatste aankondiging van het lijden
  • 35 – 43, De blinde man van Jericho
Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Evangelie volgens Lucas - 18:1-43
/
Radio Maria vzw  ∼ Sint Reneldisplein 23 ∼ 3001 Leuven ∼ ondernemingsnummer 0833.066.979

Copyright 2019 – Radio Maria vzw