Radio Maria podcast

Evangelie volgens Lucas – 17:1-37

Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.

  • 1 – 2, Waarschuwing tegen het geven van ergernis
  • 3 – 6, Vermaning tot vergevensgezindheid
  • 7 – 10, Heer en knecht
  • 11 – 19, Genezing van tien melaatsen
  • 20 – 37, Over de komst van het Koninkrijk Gods
Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Evangelie volgens Lucas - 17:1-37
/
Radio Maria vzw  ∼ Sint Reneldisplein 23 ∼ 3001 Leuven ∼ ondernemingsnummer 0833.066.979

Copyright 2019 – Radio Maria vzw