Radio Maria podcast

Evangelie volgens Lucas – 14:1-35

Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.

  • 1 – 6, Genezing van een waterzuchtigen man op sabbat
  • 7 – 14, Vermaning tot ootmoed
  • 15 – 24, Gelijkenis van het grote avondmaal
  • 25 – 35, Gelijkenis over bedachtzaamheid
Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Evangelie volgens Lucas - 14:1-35
/
Radio Maria vzw  ∼ Sint Reneldisplein 23 ∼ 3001 Leuven ∼ ondernemingsnummer 0833.066.979

Copyright 2019 – Radio Maria vzw