Radio Maria podcast

Evangelie volgens Lucas – 13:1-35

Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.

  • 1 – 5, Boetprediking van Jezus
  • 6 – 9, Gelijkenis van den onvruchtbaren vijgeboom
  • 10 – 17, Een lamme vrouw genezen
  • 18 – 21, Gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg
  • 22 – 30, De enge poort
  • 31 – 35, Waarschuwing voor Heródes
Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Evangelie volgens Lucas - 13:1-35
/
Radio Maria vzw  ∼ Sint Reneldisplein 23 ∼ 3001 Leuven ∼ ondernemingsnummer 0833.066.979

Copyright 2019 – Radio Maria vzw