Radio Maria podcast

Evangelie volgens Lucas – 11:1-54

Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.

  • 1 – 4, Het gebed des Heeren
  • 5 – 13, Gelijkenis van den onbeschaamden vriend
  • 14 – 28, Godslastering der farizeeën
  • 29 – 32, Het teken van Jonas
  • 37 – 54, Strafrede tegen de schriftgeleerden en farizeeën
Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Evangelie volgens Lucas - 11:1-54
/
Radio Maria vzw  ∼ Sint Reneldisplein 23 ∼ 3001 Leuven ∼ ondernemingsnummer 0833.066.979

Copyright 2019 – Radio Maria vzw