Radio Maria podcast

Evangelie volgens Lucas – 10:1-42

Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.

  • 1 – 20, Uitzending der zeventig
  • 21 – 24, Jezus’ dankgebed
  • 25 – 37, Gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan
  • 38 – 42, Maria en Martha
Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Evangelie volgens Lucas - 10:1-42
/
Radio Maria vzw  ∼ Sint Reneldisplein 23 ∼ 3001 Leuven ∼ ondernemingsnummer 0833.066.979

Copyright 2019 – Radio Maria vzw