De verrijzenis van het lichaam – Aflevering 3

E.H. Chris Butaye spreekt ons vanuit de Catechismus over de verrijzenis van het lichaam.