Opdracht van de Heer – 2 FEBRUARI


De vroegere benaming ‘Maria Lichtmis’ houdt verband met het gegeven van Maria’s zuivering na de geboorte van haar zoon, die door de Joodse wet werd voorgeschreven. Voor haar wettelijke zuivering diende zij de priester een offer te laten brengen. De eerstgeboren zoon werd beschouwd als eigendom van God en moest voor God worden gebracht en door een offer worden vrijgekocht. Daarom gingen Maria en Jozef met de kleine Jezus naar de tempel. De vroegere benaming houdt ook verband met de lichtprocessie en de kaarswijding die met dit feest samenhangen. Het is deze ontmoeting in de tempel tussen Jezus en Simeon die op dit feest van de ‘opdracht van de Heer’ centraal staat. Simeon neemt Jezus in zijn armen en erkent Jezus als Messias, als “een licht dat voor de heidenen straalt” (Lc 2,32). Deze ontmoeting met Simeon staat ook centraal bij het vrij recente gebruik om gezinnen heel speciaal uit te nodigen voor de viering van dit feest, waarbij een bijzondere kinderzegen wordt uitgesproken en de band wordt gelegd met het gezin van Nazaret dat veertig dagen na de geboorte van Jezus naar de Tempel kwam.

 
Sier, Sion, tooi met bloemenpracht
het huis waar gij uw Heer verwacht,
ontwaak, ontsteek uw licht, trek uit,
begroet uw bruidegom en bruid.
Gij, vrome grijsaard Simeon,
kom tot ons, meld ons dat de zon,
het eeuwig licht is opgegaan,
laat alle volken het verstaan.
De ouders brengen ’t Christuskind
de tempel in waar ’t heil begint.
Onder de wet wordt Hij gesteld
voor wie de wet nochtans niet geldt.
Bied, Moeder, hier uw kindje aan,
van God de Vader uitgegaan,
door Hem zijn wij aan God gewijd,
de losprijs die ons heeft bevrijd.
Treed voort, o koninklijke maagd,
groot is het offer dat gij draagt,
tot grote blijdschap spoort Hij aan,
Hij die ons heil is toegedaan.
U, Jezus, zij de heerlijkheid,
die aan uw volk verschenen zijt,
met Vader en de Geest tezaam
zij eeuwig lof uw grote Naam.

Menu sluiten