Noveengebed voor het feest van de Heilige Jozef arbeider

We bidden dit gebed elke dag van 23 april tot en met 1 mei.

We bidden dit noveengebed tot de H. Jozef ter voorbereiding van de eerste mei, feest van Sint Jozef Arbeider, tevens ter voorbereiding van de meimaand, Mariamaand, en ter voorbereiding van de wereldweide Mariathon die plaats vindt in de tweede helft van de maand mei.

O Gezegende Jozef,

Wij hebben onze missie opgedragen aan de alIerheiligste Maagd Maria,
en nu vragen wij vol vertrouwen om uw vaderlijke bescherming.

Bescherm de grote familie van luisteraars van Radio Maria,
in het bijzonder de zieken, zij die lijden en de stervenden.

Bescherm de vrijwilligers en medewerkers
en vergezel hen tijdens hun dienst in de wijngaard van de Heer.

Leid ons allen op het pad van heiligheid en bewaar ons in de geest van
eenheid, liefde, evangelisatie en opoffering.

Bescherm ons, onze studio’s, ons materiaal,
en houd ons ver van alle gevaar en van het kwade.

Help ons om goede en trouwe rentmeesters te zijn
van de middelen en mogelijkheden die ons zijn toevertrouwd, zodat alles vruchtbaar mag zijn
voor het Koninkrijk van God.

Wij vertrouwen u de groei en uitbreiding van Radio Maria toe.
Ga ons voor en leid ons ook naar nieuwe landen en streken,
overal waar er nood is.

Heilige Jozef, net zoals u de Heilige Familie hebt geleid en beschermd door alle gevaren heen,
gids ook de grote Wereldfamilie van Radio Maria door deze tijden.
Kijk met uw vaderlijke ogen naar ieder van ons.

Amen.

Menu sluiten