Nonkel Pater: week van 25 februari 2019

Herbeleef alle missieavonturen van Pater Jozef De Wolf in het verre oostelijke deel van het immense Chinaland tussen 1903 en 1930.

Deze week:

Pater Jozef De Wolf ontvangt van zijn beste confrater Arthur Segers de getuigenis van de lijdensweg en marteldood van Pater Jozef Segers in 1900 tijdens de bokseropstand.

Christen Leang Tchao getuigde:

“Onze lieve broeder Jozef stond daar het aangezicht bevuild en vol geronnen bloed, de klederen verscheurd, zo vermagerd en misvormd. Ik  zie nog de droefheid op zijn gelaat . Ik zie nog de tranen in zijn ogen.  Hij was onherkenbaar!”

Menu sluiten