Vlecht haar de krans van uw gebed!

In het oktobernummer van het magazine van Radio Maria is er natuurlijk aandacht voor de oktobermaand als rozenkransmaand en missiemaand, vooral in onze programmatie. U ontdekt er ook waarom de rozenkrans in het bijzonder in oktober wordt gebeden. Verder wordt u een speciaal gebed voorgesteld voor de missiemaand. Op de achterzijde kan u het ‘memorare’-gebed toegeschreven aan Sint-Bernardus terugvinden. In dit nummer ook nieuws uit de Wereldfamilie van Radio Maria, de heilige van de maand, paus Calixtus I, een reportage over het bezoek aan de Sint-Catharinakerk van Humelgem met een gesprek met priester Piet Capoen. Veel foto’s ook, van de eerste ‘live’ uitzending van het nieuwe programma Menslievend en van het ‘vrijwilligersfeest’. Veel leesplezier!

Veel leesplezier.

Deze post heeft een reactie

Een reactie achterlaten

Menu sluiten