29 juni ✝ Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus

Lezingen
Heilige van de dag

HH. Petrus en Paulus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1331

Psalmen

Lauden

Hymne

1331

Psalmen

780

KS

1333

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1215

KS

1334

Vespers

Hymne

1619

Psalmen

1335

KS

1587

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

HH. Petrus en Paulus

apostelen

Op deze dag herdenken wij de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer. Beiden hebben zij Christus openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God, en zijn boodschap verkondigd ten koste van allerlei beproevingen. Overeenkomstig Jezus’ voorzegging is Petrus, geroepen tot een alomvattende herderlijke taak, zijn Heer gevolgd in zijn kruisdood. Hij stierf te Rome, hoogstwaarschijnlijk in het jaar 64.
Paulus, prediker van het evangelie dat hij in verbondenheid met Petrus en met de eerste gemeente van Jeruzalem overal heeft verkondigd, doorstond de laatste proef van zijn geloof eveneens te Rome, naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 67.
Het graf van Petrus bevindt zich op de Vaticaanse heuvel en dat van Paulus aan de weg naar Ostia.

Een reactie achterlaten