28 juni ✝ Vrijdag in de 12e week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Ireneüs

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1609

Psalmen

Lauden

Hymne

1613

Psalmen

1177

KS

1614

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1181

KS

1617

Vespers

Hymne

1335

Psalmen

1575

KS

1330

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Ireneüs

bisschop en kerkleraar

Ireneüs werd omstreeks het jaar 130 geboren. Hij kreeg zijn opleiding in Smyrna, waar hij een leerling was van de bisschop aldaar, de heilige Polycarpus. In 177 bevond hij zich als priester in Lyon en werd kort daarna bisschop van die stad. Hij schreef verschillende werken om het katholieke geloof tegen de dwalingen van de gnostieken te beschermen. Volgens de traditie is hij omstreeks 200 als martelaar gestorven.

Een reactie achterlaten