27 juni ✝ Donderdag in de 12e week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Cyrillus van Alexandrië

Evangelielezing

Lezing

Hymne

712

Psalmen

Lauden

Hymne

713

Psalmen

1160

KS

1163

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1164

KS

1166

Vespers

Hymne

714

Psalmen

1168

KS

1170

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

H. Cyrillus van Alexandrië

bisschop en kerkleraar

Cyrillus, geboren in 370, leidde een leven als monnik, toen hij priester werd gewijd en zijn oom als bisschop van Alexandrië in 412 opvolgde. Krachtig bestreed hij de leerstellingen van Nestorius. Op het Concilie van Efese was hij de hoofdfiguur. Van zijn hand zijn verschillende geschriften die het katholieke geloof verklaren en verdedigen. Hij stierf in 444.

Een reactie achterlaten