27 januari ✝ Vrijdag in de derde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Angela Merici

Evangelielezing

Lezing

Hymne

716

Psalmen

1070

Lauden

Hymne

717

Psalmen

1073

KS

1076

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1077

KS

1080

Vespers

Hymne

718

Psalmen

1081

KS

1084

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

H. Angela Merici

maagd

gedachtenis*

Angela Merici werd omstreeks 1470 geboren in Desenzano aan het Gardameer. Als religieuze van de derde orde van de heilige Franciscus legde zij zich toe op de christelijke vorming van meisjes met het oog op caritatief werk. In 1535 stichtte zij te Brescia een gemeenschap van vrouwen, ursulinen genaamd, voor de christelijke opvoeding van arme meisjes. Zij stierf in 1540.

Openingstekst

Ps. 96 (95),1 en 6

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen!
Bij Hem is luister en glorie, heiligheid
en pracht bewonen zijn tempel.

Eerste lezing

Hebr. 10, 32-39
Gij hebt een zware proef doorstaan; gooi uw vertrouwen nu niet overboord.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Herinnert u de dagen van vroeger,
toen gij het licht hebt ontvangen
en aanstonds een zware proef van lijden moest doorstaan.
Sommigen van u werden openlijk gehoond en vervolgd,
terwijl anderen hen trouw in hun nood hebben bijgestaan.
Want ge zijt solidair gebleven met hen die gearresteerd waren.
Gij hebt zelfs blijmoedig verdragen
dat men uw bezittingen in beslag nam.
Ge waart u immers bewust iets te bezitten dat meer waard is
en dat nooit verloren gaat.
Gooit dat vertrouwen nu niet overboord,
het wordt zo rijk beloond!
Wat ge nodig hebt is volharding,
om Gods wil te doen en de beloften binnen te halen.
Want, zegt de Schrift:
„Nog een heel korte tijd
en Hij die komen moet zal komen, zonder uitstel.
„Mijn rechtvaardige zal door trouw geloof zijn leven redden,
maar wie terugdeinst kan Mij niet behagen.”

Maar wij behoren niet tot hen die terugdeinzen en verloren gaan;
wij hebben geloof en winnen door geloof het leven.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 37 (36), 3-4, 5-6, 23-24, 39-40

R: Het heil van de vromen komt van de Heer.

Vertrouw op de Heer en doe wat goed is,
dan zult gij veilig uw land bewonen.
Zoek uw geluk bij de Heer,
Hij geeft wat uw hart begeert.

Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe,
verlaat u op Hem, Hij zal er voor zorgen.
Uw eerzaamheid zal als de dageraad stralen,
uw recht als de middagzon.

De tred van de mens krijgt zijn kracht van God,
zijn weg wordt bewaakt door de Heer.
Ook als hij struikelt zal hij niet vallen,
want God ondersteunt zijn hand.

Het heil van de vromen komt van de Heer;
Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling.
De Heer staat hen bij en bevrijdt hen,
Hij redt die zich tot Hem wenden.

Vers voor het Evangelie

Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 4, 26-34
De zaaier zaait, hij slaapt en staat op;
onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
„Het gaat met het Rijk Gods
als met een man die zijn land bezaait;
hij slaapt en staat op, ’s nachts en overdag,
en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe.
„Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort,
eerst de groene halm, dan de aar,
het volgroeide graan in de aar.
„Zodra de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in,
want het is tijd voor de oogst.”

En verder:
„Welke vergelijking kunnen we vinden voor het Rijk Gods
en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen?
„Het lijkt op een mosterdzaadje.
„Wanneer dat gezaaid wordt in de grond,
is het wel het allerkleinste zaadje op aarde;
maar eenmaal gezaaid schiet het op
en het wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote takken
zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.”

In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Jezus hun zijn leer
op de wijze die zij konden verstaan.
Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen,
maar eenmaal met zijn leerlingen alleen
gaf Hij van alles uitleg.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 34 (33), 6

Nadert tot de Heer, dan wordt ge verlicht:
Hij stelt u niet teleur.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten