27/12/2022 ✝ H. Johannes apostel en evangelist

Lezingen
Heilige van de dag

H. Johannes
Evangelielezing

Lezing

Hymne

1522

Psalmen

1579

Lauden

Hymne

1522

Psalmen

780

KS

1523

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

814

KS

1525

Vespers

Hymne

731

Psalmen

87

KS

99

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Johannes

apostel

feest

Johannes, zoon van Zebedeüs en broer van Jakobus, noemt zichzelf ‘de leerling die door Jezus bemind werd’ (Joh. 13, 23; 20, 2). Bij het laatste avondmaal bevond hij zich in de onmiddellijke nabijheid van de Heer. Met Petrus en Jakobus was hij getuige van Jezus’ doodsangst in Getsemane, evenals van zijn verheerlijking op de berg. Met de moeder des Heren stond hij onder het kruis. In de morgen van de derde dag na Jezus’ dood snelde hij Petrus vooruit en kwam het eerst bij het lege graf aan. Zijn evangelie is het relaas van een ooggetuige, die diep is doorgedrongen tot de zin van de feiten. Daarom wordt hij geëerd als diegene onder de evangelisten die bij uitstek vervuld was van de geest van wijsheid en verstand (vgl. Sir. 15, 5), als de theoloog van het mysterie van Gods menswording.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten