22 juni ✝ Zaterdag in de elfde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Johannes Fisher en Thomas More

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1563

Psalmen

Lauden

Hymne

721

Psalmen

1089

KS

1597

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1092

KS

1600

Vespers

Hymne

691

Psalmen

1097

KS

1603

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Johannes Fisher en Thomas More

gedachtenis*

John Fisher werd in 1469 geboren. Na zijn theologische studies te Cambridge werd hij priester gewijd. Als bisschop van Rochester leidde hij een verstorven leven en toonde zich een goede herder die zijn kudde dikwijls bezocht. Hij schreef verschillende werken tegen de dwalingen van zijn tijd.
Thomas More werd in 1477 geboren en deed zijn studies te Oxford. Uit zijn huwelijk werden drie dochters en een zoon geboren. Hij bekleedde de post van kanselier aan het koninklijk hof. Bekend zijn zijn geschriften die betrekking hebben op het staatsbestuur en op de verdediging van het katholieke geloof. Omdat zij zich tegen Hendrik VIII verzet hadden inzake de ontbinding van zijn huwelijk, werden beiden op last van de koning onthoofd: John Fisher op 22 juni 1535, Thomas More op 6 juli daaropvolgend. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis werd John Fisher door paus Paulus III tot kardinaal verheven.

Een reactie achterlaten