14 augustus ✝ Zaterdag in de negentiende week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Maximilianus Kolbe

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1609

Psalmen

1085

Lauden

Hymne

1613

Psalmen

1088

KS

1614

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1092

KS

1617

Vespers

Hymne

1387

Psalmen

1552

KS

1383

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Maximilianus Kolbe

priester en martelaar

gedachtenis

Maximiliaan Maria Kolbe werd op 8 januari 1894 in Polen geboren. Hij trad op jeugdige leeftijd in bij de minderbroeders-conventuelen en werd in 1918 te Rome priester gewijd. In zijn vurige liefde tot de Moeder Gods stichtte hij een vereniging onder de naam van ‘Ridderschap van de Onbevlekte’. Als missionaris in Japan zette hij zich in voor de uitbreiding van het christelijk geloof. Na zijn terugkeer in Polen heeft hij tijdens de tweede wereldoorlog veel leed en ellende doorstaan in het concentratiekamp Auschwitz. Daar kwam op 14 augustus 1941 een einde aan zijn werkzaam leven, dat hij opofferde om het leven van een medegevangene te redden.

Menu sluiten