God in het vizier

Het atheïsme is flink in opmars in Europa. De toon is veranderd. God is de vijand! Hij moet uitgeroeid worden, tezamen met de grote godsdiensten, en dan vooral het christendom. We nemen de argumenten van de Nieuwe Atheïsten onder de loep en geven christelijke antwoorden. Herhaling: zondag 10 november 2019 om 13u