Heilige maagd Maria van Lourdes

Gedachtenisfeest op maandag 11 februari 2019

In het jaar 1858 verscheen de onbevlekte maagd Maria in de grot van Massabielle bij Lourdes aan Bernadette Soubirous. Niet het historische feit van de verschijningen wordt liturgisch gevierd, maar de persoon van Maria, die door dit eenvoudige meisje zondaars tot bekering roept en in de kerk nieuwe bezieling wekt voor gebed en naastenliefde, vooral ten dienste van zieken en noodlijdenden.

NOVEENGEBED

Maria, jij die aan Bernadette bent verschenen in de holte van de rots, in de winterse koude en duisternis, je bracht de warmte van een aanwezigheid, de vriendschap van een glimlach, het licht en de schoonheid van de genade. Breng nu hoop en schenk opnieuw vertrouwen in de holte van ons zo vaak duistere leven, in de holte van de wereld waar het Kwade zo krachtig is. Jij, die aan Bernadette hebt gezegd “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”, kom ons zondaars te hulp. Geef ons de moed tot de bekering, de nederigheid van de boete en de volharding in het gebed. Wij vertrouwen je allen toe die ons nauw aan het hart liggen en in het bijzonder de zieken en de wanhopigen, jij die ‘O.L.Vrouw van de Goede Bijstand’ bent. En jij die Bernadette naar de ontdekking van de bron hebt geleid, leid ons naar Hem die de bron van eeuwig leven is, naar Degene die ons de heilige Geest heeft geschonken, opdat wij zouden durven bidden: Onze Vader, die in de hemel zijt…

Menu sluiten