Over de ‘Seizoenen in het Leven’ met Romano Guardini – Deel I

Vandaag gaan we een boek bespreken. Het is van de hand van Romano Guardini en werd oorspronkelijk in het Duits uitgebracht onder de titel: “Die Lebensalter”, Tijdperken des Levens in het Nederlands. En werd uitgegeven in 1953. Guardini was een katholieke priester, moraaltheoloog en filosoof; en was een belangrijke inspiratiebron voor Paus Benedictus XVI. Hij noemde hem ‘een intellectuele mentor’ en ‘een grootmeester in denken en in godsdienstig geloof’.

Gebed voor de zaligverklaring van Romano Guardini

Heer Jezus Christus,
U riep uw dienaar Romano Guardini om leraar en opvoeder van de jongeren te zijn,
en hen te helpen ontdekken wat het betekent christen te zijn.
U gaf hem wijsheid en de gave om uw waarheid te onthullen
en te verduidelijken aan velen.
U hield hem op het pad van de waarheid in moeilijke tijden,
zodat hij een voorbeeld werd en een licht van verzet tegen tirannie.
U hielp hem in zijn strijd met depressie en gaf hem de gave van loyale vriendschap.
U zegende zijn werk als priester, prediker en schrijver
zowel voor ongelovigen als gelovigen.
Wij vragen U, Heer, dat wij hem mogen vereren,
zodat mensen in de wereld van vandaag de heiligheid kunnen herkennen van uw kerk,
zodat jonge mensen van u kunnen houden,
zodat degenen die lijden naar lichaam of geest,
troost en bemoediging kunnen vinden in zijn voorbeeld,
zodat Gods heiligheid in een klaar en helder licht mag gezien worden.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en voor altijd. Amen.

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Over de 'Seizoenen in het Leven' met Romano Guardini - Deel I
/

Deze post heeft 2 reacties

  1. Beste,
    Kan dit boek “Seizoenen in het leven” van Romain Guardini nog ergens aangeschaft worden ? Ik heb overal gezocht maar niet gevonden

    Dank
    M.v.g.,
    Marc Verhelst

  2. Wat was het weer een G R O O T. plezier om te beluisteren en te H E R B E L U I S T E R EN👍🌿👏

Een reactie achterlaten

Menu sluiten