H. Antonius Abt

In deze uitzending zullen we het strikt genomen niet hebben over een kerkvader, maar over wat we een woestijnvader noemen. Een heilige monnik die van groot belang is geweest voor het geestelijke leven van de Kerk, de vader van het (westerse) monnikendom: de Heilige Antonius Abt. Vele Vlaamse kerken zijn naar hem vernoemd, en velen onder u zijn wellicht ook vertrouwd met het beeld van de H. Antonius Abt met naast hem een varken. Hij is dus niet te verwarren met de andere bekende Antonius van Padua die veel later leefde. De H. Antonius Abt is ook diegene die een grote bron van inspiratie vormde voor de schilderkunst doorheen de eeuwen. In deze uitzending zal het gaan over deze grote heilige die leefde van midden derde tot midden vierde eeuw van onze tijdrekening.

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
H. Antonius Abt
/

Een reactie achterlaten

Menu sluiten