O clavis David

In deze aflevering van het programma catechismus, gebracht door E.H. Jan Philippe, staan we stil bij de vierde O-antifoon: O Sleutel van David en scepter van Israëls huis; wat Gij opent zal niemand meer sluiten, wat Gij sluit, zal niemand meer openen. Kom nu en bevrijd ons uit de kerker, uit de duisternis en de schaduw … Meer lezen over O clavis David