O Adonaï

In deze aflevering van het programma catechismus, gebracht door E.H. Jan Philippe, staan we stil bij de tweede O-antifoon: O Adonaï, Leider van Israëls huis; Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandend braambos en hebt hem de Wet gegeven op de Sinaï. Kom nu en bevrijd ons met sterke hand. Ook zal E.H. Jan … Meer lezen over O Adonaï