Vastenretraite in de Goede Week

Deze zesde week van de veertigdagentijd is de goede week. Ook in deze laatste week van deze vastentijd kan u dagelijks na de Eucharistie vanaf 9u45 (en op woensdag na Radio Vaticaan Live, vanaf 10u30) luisteren naar de vastenretraite gegeven door Priester Karel Loodts.

Maandag 11 april: Was uzelf! Naar de Heer Jezus luisteren en Hem beminnen.
Zoals op een auto kan op ons leven ook een laag vuil liggen die onze ware identiteit verduistert. Voor een auto is er een ‘carwash’. Voor mensen is er het ‘Sacrament van boete en Verzoening’. De Heer maakt ons weer als nieuw!

Dinsdag 12 april: De Tien Geboden. De weg naar genezing.
Hoe kunt u als Christen het doel waarvoor u bent geschapen ontdekken? De Vastentijd is een tijd van bezinning, meer inzicht krijgen in mijn leven, aandacht voor de liefde tot God en de naaste. We kunnen onze Schepper vragen om licht, inzicht, leiding. We vragen: toon me mijn fouten en geef me liefde zodat ik spijt en berouw krijg.

Woensdag 13 april: Groeien in deugden, Slechte gewoontes ombuigen, goede verwerven met Gods genade.
De Heer nodigt ons elke dag uit ons innerlijk leven te vernieuwen en te verdiepen. Dat is onze taak in dit leven op weg naar het eeuwig leven. Vaak zijn slechte gewoontes vermengd met kwetsuren uit het verleden. De heer geneest d.m.v. gebed, goede lectuur (Bijbel), sacramenten.

Witte Donderdag 14 april: Wij kunnen zonder de Heilige Mis niet leven. Een vreemde ziekte wordt genezen.
Mensen sterven door een vreemde ‘ziekte’. Er is iemand die ons kan genezen, maar die moet zijn leven geven. Dat doet hij. Er wordt een plechtige viering gehouden, maar mensen hebben honderd-en-een reden om iets anders te doen…

Goede Vrijdag 15 april: Onze Vertegenwoordiger. Ziehier de Mens. Elk huisje heeft zijn kruisje.
Waarom heeft God willen lijden? De profeet Jesaja zegt het: “Hij is doorboord om ónze zonden, mishandeld om ónze misdaden (…) door Zijn striemen is er genezing voor ons.” Kon Hij ons niet op een andere manier verlossen? Misschien wel, maar Hij koos deze manier. We zien zo hoe verschrikkelijk de zonden zijn en hoe ver Zijn liefde gaat.

Stille Zaterdag 16 april: Morgen is het Pasen, Ik geloof zeker dat we er doorheen komen!
Zonder geloof dreigt ons leven vast te lopen op de zandbanken van het leven. Vele ontmoetingen kunnen ons beïnvloeden, positief of negatief. De ontmoeting met Jezus, de Zoon van God, zorgt er voor dat ons leven de juiste koers volgt, laverend tussen de zandbanken door op weg naar de Verrijzenis.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten