Catechesereeks over de geloofsbelijdenis

Vanaf maandag 19 juli kan u tijdens het programma Catechismus een reeks beluisteren over de geloofsbelijdenis! Deze verschillende catecheses worden gebracht door Priester Daniel Dewitte.

 

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
en geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel,
en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergiffenis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
het eeuwig leven.
Amen.

 

Catechismus
Catechismus
Symbolum van het Geloof: aflevering 1
/
 • Symbolum van het Geloof: aflevering 1

  Symbolum van het Geloof: aflevering 1

  Jul 19, 2021 • 42:34

 • Symbolum van het Geloof: aflevering 2

  Symbolum van het Geloof: aflevering 2

  Jul 20, 2021 • 33:36

 • Symbolum van het Geloof: aflevering 3

  Symbolum van het Geloof: aflevering 3

  Jul 22, 2021 • 26:45

 • Symbolum van het Geloof: aflevering 4

  Symbolum van het Geloof: aflevering 4

  Jul 23, 2021 • 37:00

 • Symbolum van het Geloof: aflevering 5

  Symbolum van het Geloof: aflevering 5

  Jul 24, 2021 • 35:57

 • Symbolum van het Geloof: aflevering 6

  Symbolum van het Geloof: aflevering 6

  Jul 26, 2021 • 36:34

 • Symbolum van het Geloof: aflevering 7

  Symbolum van het Geloof: aflevering 7

  Jul 27, 2021 • 35:07

 • Symbolum van het Geloof: aflevering 8

  Symbolum van het Geloof: aflevering 8

  Jul 29, 2021 • 44:07

 • Symbolum van het Geloof: aflevering 9

  Symbolum van het Geloof: aflevering 9

  Jul 30, 2021 • 32:42

 • Symbolum van het Geloof: aflevering 10

  Symbolum van het Geloof: aflevering 10

  Jul 31, 2021 • 34:33

 

Een reactie achterlaten